„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Galerie

Zdjęcia pochodzą z projektu „Lokalne dziedzictwo w obiektywie”  Stowarzyszenia PRO-aktywni. Autorami zdjęć są Bogusław Zdebski i Elżbieta Woźniak. Projekt został współfinansowana za pośrednictwem LGD „Dolina Raby” ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Print Friendly, PDF & Email