„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Gdzie są szlaki turystyczne, piesze, rowerowe czy tematyczne?

Nie wiesz gdzie w Twojej okolicy są szlaki turystyczne? Jeżeli chcesz udać się np. na rower zorganizowanym szlakiem rowerowym i zobaczyć ciekawe miejsca sprawdź to na aktualnej mapie przygotowanej przez PTTK. W terenie poprowadzą Cię oznakowania i drogowskazy oraz aplikacja mobilna. 

Print Friendly, PDF & Email