„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Gmina Łapanów wydała materiały promocyjne

Z końcem sierpnia 2013 r. ukazały się materiały promocyjne wydane przez gminę Łapanów. Dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej dla mieszkańców oraz turystów dostępne są foldery, film o gminie, 5 rodzajów widokówek i kubki z nadrukiem najciekawszych miejsc w gminie. Ponadto zakupiono rollbaner promocyjny, który wykorzystywany będzie podczas różnego rodzaju spotkań i uroczystości.

Projekt współfinansowany był w kwocie 20 323,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tekst: Mirosław Drożdż

Print Friendly, PDF & Email