„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Gmina Trzciana zrealizowała projekt pn: „Utworzenie galerii zdjęć i filmów promujących walory turystyczne Gminy Trzciana”

Gmina Trzciana zrealizowała projekt pn: Utworzenie galerii zdjęć i filmów promujących walory turystyczne Gminy Trzciana” realizowanym w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 z zakresu małych Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby.

Celem Projektu było wykonanie galerii zdjęć i filmów promujących walory turystyczne gminy Trzciana zakupionym do tego celu dronem z niezbędnym osprzętem.

W wyniku realizacji projektu powstała galeria zdjęć i filmów przedstawiająca najciekawsze miejsca z poszczególnych miejscowości gminy Trzciana, które można obejrzeć TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email