logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Gminy z LGD w rankingu MISTiA

by admin

W tegorocznym rankingu gmin woj. małopolskiego, przeprowadzonym przez organizację MISTiA, 4 gminy z obszaru LGD Dolina Raby (Biskupice, Gdów, Trzciana i Żegocina) zajęły wyraźnie wyższe pozycje niż w roku ubiegłym – odpowiednio zajmując 49, 58, 68 i 123 miejsce.

Gmina Nowy Wiśnicz, choć spadła o 14 pozycji na 94 miejsce, to b. zdecydowanie awansowała w ważnych kategoriach – wydatki inwestycyjne o 70 miejsc i pozyskiwanie środków z UE, aż o 111 miejsc. Natomiast bardzo wyraźny spadek gmina odnotowała w ocenie egzaminów szkolnych – o 94 pozycje na 146 miejsce.

Najwyżej sklasyfikowana gmina Biskupice, tradycyjnie najwyższe pozycje utrzymała w zakresie salda migracji (7 miejsce) i także, pomimo spadku w stosunku do ubiegłego roku, w zakresie ocen z egzaminów szkolnych (12 miejsce). Godny odnotowania jest wzrost w zakresie wydatków inwestycyjnych o 33 pozycje na 36 miejsce, a spadek w kategorii zadłużenia jest zapewne wynikiem zwiększonych inwestycji. Martwić może dalszy wzrost kosztów administracyjnych (miejsce 161) i słabe wsparcie organizacji pozarządowych (miejsce 147).

Gmina Gdów odnotowała największy awans w zakresie oceny z egzaminów szkolnych (o 58 pozycji), ale także w zakresie pozyskiwania środków z UE – o 49 pozycji na 19 miejsce (najwyższe miejsce gminy spośród wszystkich kategorii).

Gmina Trzciana w tym roku awansowała na trzecie miejsce w powiecie, za gminami Bochnia, zarówno miejską, jak i wiejską. Gmina Trzciana najwyższe wzrosty pozycji uzyskała w ważnych kategoriach wydatków inwestycyjnych (o 53 pozycje) i pozyskiwaniu środków z UE (o 63 pozycje), utrzymując najwyższą swoją pozycję wśród wszystkich kategorii – 27 w zakresie oceny z egzaminów szkolnych. Najniżej sklasyfikowana jest gmina w kategorii wsparcia organizacji pozarządowych – na 124 miejscu.

Gmina Żegocina odnotowała b. duży skok w kategorii wydatków inwestycyjnych – o 107 pozycji. Za to równie duży spadek gmina zanotowała w kategorii salda migracji – o 103 pozycje na 131 miejsce. Bolączką gminy pozostają wysokie wydatki administracyjne (150 miejsce), słabe wsparcie dla organizacji pozarządowych (146 miejsce) i ilość dzieci w przedszkolach (136 miejsce).

Gmina Łapanów, nie od tego roku boryka się z dużym zadłużeniem (176 miejsce na 179 gmin). Dlatego odnotowała wyraźne spadki i bardzo nisko plasuje się w kategoriach wydatków inwestycyjnych i pozyskiwaniu środków z UE – w obu kategoriach gmina zajęła 168 miejsce. Na pocieszenie pozostaje wzrost o 89 pozycji na wysokie 14 miejsce w zakresie salda migracji.

Informacja: Krzysztof Kwatera

W załączeniu miejsca gmin obszaru LGD w rankingu.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy