„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

I Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego

Dnia 5 października 2012 roku w dniu urodzin Andrzeja Zielińskiego Centrum Kultury w Gdowie zorganizowało I Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego, którego LGD „Dolina Raby” była partnerem. W ramach partnerstwa LGD „Dolina Raby” przekazała dla każdego uczestnika upominki. W swoim krótkim przemówieniu Prezes LGD Krzysztof Kwatera złożył życzenia urodzinowe, wręczył zaproszenia Panu Andrzejowi Zielińskiemu wraz z bratem Jackiem Zielińskim na II Festiwal Rosołu oraz zaprosił laureatów do wystąpienia podczas części artystycznej tego festiwalu. W festiwalu wzięło udział 15 uczestników wyłonionych w konkursie  z poszczególnych gmin. Uczestnikami byli soliści, duety oraz zespoły. Artysta przewodniczył jury I Festiwalu Piosenek A. Zielińskiego. Oprócz niego w komisji oceniającej zasiedli: Janusz Gajec i Tomasz Wolak. Podczas etapu finałowego Wykonawcy prezentowali jeden utwór Andrzeja Zielińskiego.  Niektórzy pozytywnie zaskoczyli przygotowując własne aranżacje muzyczne, które spotkały się z dużym uznaniem wśród członków Jury oraz zgromadzonej publiczności.

Warto dodać, iż Jury miało bardzo trudne do wykonania zadanie jakim było wyłonienie zwycięzców z grona reprezentującego wysoki poziom przygotowania. Po długich obradach Jury wyłoniło zwycięzców.

Wśród nagrodzonych zostali:
Grand Prix – Oliwia Baran (gmina Biskupice)
I miejsca (równorzędne)-  Katarzyna Szpilka(gmina Żegocina), Klaudia Gawlik (gmina Biskupice)
II miejsca (równorzędne)- zespół Gimnazjum w Sławkowicach (gmina Biskupice) i „Coffee Breake”
III miejsca (równorzędne) – Agnieszka Wójcik(gmina Gdów), Konrad Palka(gmina Łapanów)
Podczas  I Festiwalu Piosenek Andrzeja Zielińskiego wystąpiła także poza konkursem Reprezentacyjna Orkiestra Gminy Gdów. Ponadto program taneczny  przygotowali tancerze z Szkoły Tańca Wena do utworów twórcy Skaldów. Festiwal zakończył się wspólnym występem laureatów i Andrzeja Zielińskiego oraz wręczeniem upominków dla zwycięzców.

Organizatorom serdecznie gratulujemy przygotowania udanego przedsięwzięcia.

Tekst: Anna Palczewska
Zdjęcia: Dawid Halota

Print Friendly, PDF & Email