„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

II Festiwal Folklorystyczny

Zapraszamy do członkowskiej gminy Biskupice znajdującej się nieopodal Wieliczki na II Festiwal Folklorystyczny, którego organizatorem jest Centrum Kultury Gminy Biskupice! Podczas imprezy stoisko promocyjne z produktami i potrawami lokalnymi wystawi LGD „Dolina Raby”. Na stoisku będzie można również uzyskać informację nt. możliwości wsparcia z UE.

Print Friendly, PDF & Email