„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

II Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że drugie posiedzenie Rady LGD na którym zostaną podjęte uchwały o wyborze wniosków do finansowania odbędzie się 13 maja 2011 roku o godz. 15.45 w Zespole Szkół w Dąbrowicy.

Wnioski do wglądu dla członków Rady są dostępne w biurze LGD w godzinach pracy.

Posiedzenie jest otwarte dla wolnych słuchaczy

PROGRAM (po kliknięciu w obrazek, a potem link)

Print Friendly, PDF & Email