„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

III Zjazd kooperatyw w Krakowie 2014

W dniach 7-8 czerwca 2014 r. w Krakowie odbył się III zjazd kooperatyw w Krakowie.  Kooperatywa spożywcza jest rodzajem nieformalnej spółdzielni, w której członkowie wspólnie kupują produkty spożywcze bezpośrednio od producentów, z pominięciem pośredników. W ramach współpracy poszukiwania są rolnicy posiadający produkty opatrzone certyfikatem i nie tylko. To kolejny sposobów na uzyskanie łatwiejszego dostęp do zdrowej, nieprzetworzonej żywności.

http://wawelskakooperatywa.wordpress.com/

Chętnych zapraszamy do współpracy: wawelskakooperatywa@gmail.com.

pobrane zjazd-anetamlodzik-3 zjazd-anetamlodzik-64 zjazd-anetamlodzik-100 zjazd-anetamlodzik-101

 

Print Friendly, PDF & Email