„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja

Informujemy, że nabór w zakresie rozwijania działalności gospodarczej odbędzie się w terminie od 30.01-13.02.2017 r. Pełny tekst ogłoszenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w dniu 17 stycznia 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email