„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja

Szanowni Państwo informujemy, że w dniach 9 i 10 sierpnia 2010 roku biuro LGD z powodu ważnego szkolenia pracowników będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu 600 856 618

Print Friendly, PDF & Email