„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja

W dniu 09.04.2021 r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne, a praca odbywać się będzie w sposób zdalny.
Kontakt wyłącznie pod nr telefonu 600 856 618 lub biuro@dolinaraby.pl

Print Friendly, PDF & Email