„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja

Informujemy, że w dniu 16.07.2021 r. w związku z pilnym wyjazdem pracowników biura do Urzędu Marszałkowskiego Biuro LGD będzie czynne od ok. godz. 12.00. Za utrudnienia przepraszamy. Kontakt pod nr telefonu 600 856 618.

Print Friendly, PDF & Email