„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

INFORMACJA

Zgodnie z informacją otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i ARiMR

„Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania małe projekty od 10 maja 2010 roku będą zobowiązani w ramach I uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku tj. złożyć wniosek  o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz.351).” Formularze umożliwiają Beneficjentom m.in. ubieganie się o zaliczkę od dnia 10 maja 2010 r., bowiem obejmują wypełnienie pola dotyczącego wnioskowania o zaliczkę

Wnioski w wersjach 3z do pobrania pod adresem: http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/dokumentacja_aplikacyjna.aspx

Print Friendly, PDF & Email