logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja dla Beneficjentów LGD w związku z SARS-CoV-2

by admin

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 które powoduje  napływanie dużej liczby pytań ze strony Beneficjentów (mikro i małych przedsiębiorców)  informujemy o ścieżce postępowania zaproponowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego:

1)     tam, gdzie obowiązujące przepisy nam to umożliwiają (rozporządzenie  i  umowa) – wydłużamy terminy realizacji zobowiązań,

2)    tam, gdzie przepisy nie dają takiej możliwości, ale dają możliwość przywrócenia terminu –  wnioskujemy o przywrócenie terminu,

3)    KORONAWIRUS to na pewno siła wyższa. Zwolnienie ze zobowiązań wynikających z umowy ze względu na siłę wyższą  – tylko tam, gdzie nie można zrobić nic innego (czyli byłaby to ostateczna opcja  po skorzystaniu z innych możliwości), beneficjenci powinni starać się korzystać z innych możliwości, w tym pakietu rządowego jak już będzie przyjęty.

Proponuje się także zaczekać na wprowadzane uregulowania rządowe, jeśli będą dotyczyć PROW.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Ewelina Dziuba
Kierownik
Zespół Ds. Realizacji Projektów Prow Oraz Rim
tel.: +48 12 63 03 451

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy