„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Beneficjentów LGD w związku z SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 które powoduje  napływanie dużej liczby pytań ze strony Beneficjentów (mikro i małych przedsiębiorców)  informujemy o ścieżce postępowania zaproponowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego:

1)     tam, gdzie obowiązujące przepisy nam to umożliwiają (rozporządzenie  i  umowa) – wydłużamy terminy realizacji zobowiązań,

2)    tam, gdzie przepisy nie dają takiej możliwości, ale dają możliwość przywrócenia terminu –  wnioskujemy o przywrócenie terminu,

3)    KORONAWIRUS to na pewno siła wyższa. Zwolnienie ze zobowiązań wynikających z umowy ze względu na siłę wyższą  – tylko tam, gdzie nie można zrobić nic innego (czyli byłaby to ostateczna opcja  po skorzystaniu z innych możliwości), beneficjenci powinni starać się korzystać z innych możliwości, w tym pakietu rządowego jak już będzie przyjęty.

Proponuje się także zaczekać na wprowadzane uregulowania rządowe, jeśli będą dotyczyć PROW.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Ewelina Dziuba
Kierownik
Zespół Ds. Realizacji Projektów Prow Oraz Rim
tel.: +48 12 63 03 451

Print Friendly, PDF & Email