„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Interesantów Biura LGD

Informujemy, iż w okresie stanu epidemii wizyty w biurze LGD odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny wizyty. Wszystkich Interesantów odwiedzających Biuro LGD obowiązuje nakaz noszenia maseczek i stosowania się do zaleceń sanitarnych.

Print Friendly, PDF & Email