„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców dotycząca naborów

Szanowni Państwo w związku z dużym zainteresowaniem naborem na rozpoczęcie działalności gospodarczej informujemy, że chcemy go uruchomić w pierwszej połowie roku. W naszym zamyśle ten nabór ma był połączony z naborem przeznaczonym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego tak aby uniknąć kilkakrotnej procedury oceny i zwoływania Rady. Niestety nadal czekamy na zgodę Samorządu Województwa co do zaproponowanych przez nas zmian w LSR, które warunkują otwarcie naboru dla JST. W związku z czym w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie uruchomić naborów. O dalszym postępie sprawy będziemy informować.

Podajemy orientacyjne kwoty, jeszcze nie zatwierdzone, jakie będą przeznaczone w naborze na podjęcie działalności:

Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych – 165 000,00 zł ( maksymalnie 3 projekty)

Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej – 110 000,00 (maksymalnie 2 projekty)

Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej – 220 000,00 (maksymalnie 4 projekty)

Jak widać kwoty jakimi dysponujemy na nabór nie są duże, a chętnych zapewne będzie wielu. Prosimy wziąć to pod uwagę przy planowaniu ewentualnego składania wniosku. Zachęcamy też do korzystania z innych źródeł finansowania np. naborów prowadzonych w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Print Friendly, PDF & Email