„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców

Szanowni Państwo, informujemy, że trwają prace nad możliwością otwarcia kolejnych naborów wniosków. Planujemy, że nowe nabory mogą odbyć się około lutego 2018 r. m.in z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, projektów powyżej 50 tys. zł dla NGO, projektów grantowych. Będą też zamieszczone informacje o zamiarze realizacji przez LGD operacji własnych.

Prosimy więc osoby zainteresowane o śledzenie strony i zapoznawanie się z dokumentami aplikacyjnymi tutaj. Przed naborami będą też organizowane szkolenia, terminy szkoleń będą podane na stronie internetowej w styczniu. Udział w szkoleniu jest punktowany przy ocenie wniosku. Nabór z zakresu przedsiębiorczości może być jednym z ostatnich naborów, ponieważ na miesiąc luty przeznaczamy kwotę ze wszystkich „kamieni milowych”.

Po akceptacji przez Urząd Marszałkowski nowych kryteriów wyboru oraz procedur zostaną one zamieszczone na stronie.  W niedługim czasie udostępnimy również wzór wniosku na projekty grantowe.

Proponowany harmonogram naborów oraz kwoty na poszczególne przedsięwzięcia do pobrania poniżej:

Harmonogram naborów

Poszczególne przedsięwzięcia opisano w rozdziale V LSR. Aktualny LSR będzie udostępniony po podpisaniu aneksu do Umowy Ramowej.

Dodatkowa informacja dla Przedsiębiorców w zakresie innych źródeł finansowania:

 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Fundusz TISE dysponuje preferencyjnymi pożyczkami – z pomocą de minims, ze środków UE dla Przedsiębiorców z w woj. małopolskiego. Pożyczka udzielana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Kwota pożyczki do 1.000.000 zł.
Okres spłaty do 84 miesięcy.
Całkowity koszt pożyczki: od 1,83% w skali roku.
Cel inwestycyjny: rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, zwiększenie skali działalności, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 
Unijne pożyczki dla mikro i małych firm z Małopolski!   Skorzystaj z finansowania na preferencyjnych zasadach i rozwiń swój biznes.  Takich warunków nie znajdziesz w żadnym banku.
Kontakt:  cezary.gorka@tise.pl  tel. kom.: 696 793 950  

Wpisał: Patryk Paszkot

 

Print Friendly, PDF & Email