logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja dla Wnioskodawców

by admin

Informujemy, że zgodnie z zapisami lokalnych kryteriów wyboru aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji/zadania w ramach projektu grantowego).

W przypadku operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego – ogłoszenie o naborze nr 1/2018 maksymalna suma punktów wynosi 33, minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania wynosi 17 (kryteria nie przewidują przyznawania połówek punktów).

W przypadku operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze 2/2018, 3/2018 maksymalna suma punktów wynosi 42, minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania wynosi 21.

W przypadku operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze 4/2018, 5/2018, 6/2018 maksymalna suma punktów wynosi 40, minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania wynosi 20.

Wyliczając punkty przypominamy o konieczności mnożenia ich przez wagę przypisaną do danego kryterium.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy