„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Wnioskodawców o stanie wykorzystania wskaźników LSR

W związku z nadchodzącym naborem prezentujemy stan wykorzystania wskaźników przedsięwzięć LSR w postaci pliku do pobrania poniżej:

[wpdm_file id=97 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email