logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja dla Wnioskodawców oraz konsultacje kryteriów wyboru

by admin

Szanowni Państwo,  jesteśmy jako LGD na etapie dostosowywania procedur oceny projektów do wymogów znowelizowanego rozporządzenia oraz nowych Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa. Trwają w tym względzie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim. Doszliśmy również do wniosku, że drobnych zmian wymagają lokalne kryteria wyboru projektów z jednej strony aby ułatwić Wnioskodawcom zdobycie minimum punktowego (kryteria są dosyć wygórowane, ale większość z nich nam narzucono), z drugiej strony aby umożliwić pozytywną ocenę projektów własnych LGD, które mają charakter szkoleniowy. Dlatego też udostępniam Państwu, zgodnie z naszą procedurą zmiany kryteriów i ich konsultacji, proponowane zmiany (na czerwono) w celu zapoznania się oraz ankietę w celu wypełnienia i odesłania nam na adres e-mail biuro@dolinaraby.pl

Procedura wymaga konsultacji na tzw. „Forum Lokalnym” składającym się z przedstawicieli Rady LGD, Zarządu, a także innych chętnych gości z zewnątrz. W związku z czym po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady oraz Prezesem LGD zapraszam Państwa na spotkanie tego gremium w dniu 17 października 2016 r. (poniedziałek) na godz. 17:00 w biurze LGD, Chrostowa 1A.

Po pozytywnym zaopiniowaniu kryteriów, a także akceptacji przez Urząd Marszałkowski naszych zmienionych procedur będziemy musieli spotkać się na Walnym Zebraniu Członków celem zatwierdzenia. Walne Zebranie będzie miało też charakter wyborczy w związku z upływem kadencji władz LGD. Dopiero wówczas możemy myśleć o ogłaszaniu naboru wniosków własnych i ewentualnie dla JST. Nabory dla przedsiębiorców planowane są po realizacji projektów własnych przewidujemy, że będzie to w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Proponowane zmiany w kryteriach

Ankieta zmian w kryteriach

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy