logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja dla Wnioskodawców w ramach podejmowania działalności gospodarczej

by admin

Interpretacje Rady LGD dotyczące niektórych kryteriów wyboru dotyczących podejmowania działalności gospodarczej:

Informujemy, że kryterium nr 2 (realizacja projektu w partnerstwie z innymi podmiotami) należy rozumieć w następujący sposób: za zadania realizowane w projekcie, w partnerstwie z innymi podmiotami w okresie realizacji projektu uznaje się również zadania zaplanowane w okresie zachowania trwałości projektu.

Informujemy, że kryterium nr 10 (liczba nowych miejsc pracy) należy rozumieć w następujący sposób: utworzenie równo jednego miejsca pracy powyżej wymaganego minimum będzie skutkowało przyznaniem 2 pkt, utworzenie równo dwóch miejsc pracy powyżej wymaganego minimum będzie skutkowało przyznaniem 3 pkt.

Informujemy, że kryterium nr 13 (wielkość miejscowości) – nie dotyczy projektów związanych z rozwojem ani podejmowaniem działalności gospodarczej.

Maksymalnie ze wszystkich kryteriów, które dotyczą podejmowania działalności gospodarczej można uzyskać 42 pkt czyli wymagane minimum to 21 pkt.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy