„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Wnioskodawców i Członków Rady w sprawie II posiedzenia Rady LGD

Szanowni Państwo informujemy, że Rada LGD dokonała w dniu 06.06.2013 roku oceny wniosków złożonych w ramach prowadzonego naboru. Wynika zostały przesłane do Wnioskodawców za pomocą listów poleconych.

Od przedstawionych ocen przysługuje Wnioskodawcy prawo odwołania się do Rady LGD w terminie 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o wynikach posiedzenia, nie później jednak niż do dnia II posiedzenia Rady.

Informujemy, że II posiedzenie Rady LGD, rozpatrzenie odwołań i wybór wniosków do finansowania odbędzie się 27 czerwca 2013 roku od godziny 15.00 w Hotelu Oriza w Gdowie.

Print Friendly, PDF & Email