logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW: WYJAŚNIENIE KRYTERIUM NR 3 „AKTYWNOŚĆ WNIOSKODAWCY”

by admin

Działając na podstawie par. 14 pkt 3 Regulaminu Rady publikujemy wyjaśnienia dotyczące kryterium „Aktywność wnioskodawcy”. 

Pomysł na operację był konsultowany podczas szkolenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy wstecz od momentu rozpoczęcia danego naboru – szkolenie o którym mowa może być przeprowadzone w formie stacjonarnej lub 0n-line, wówczas potwierdzeniem udziału jest lista uczestników z programu do wideokonferencji. Termin i forma szkolenia zostanie opublikowany na stronie LGD.

Wnioskodawca korzystał z konsultacji w biurze LGD (w dniach i godzinach pracy tego biura) w okresie od momentu ogłoszenia naboru i na przynajmniej 5 dni roboczych (tj. bez sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed jego zakończeniem w zakresie omówienia pomysłu na operacje, warunków wsparcia i wymaganych dokumentów – co oznacza, że dla planowanych naborów rozpoczynających swój bieg 09.09.2022 r. i kończących się 23.09.2022 r. termin konsultacji jest zachowany jeżeli Wnioskodawca skorzysta z nich najpóźniej w dniu 16.09.2022 r.

Operacja oraz przygotowana rzez Wnioskodawcę dokumentacja aplikacyjna była konsultowana w biurze LGD (w dniach i godzinach pracy tego biura) w okresie od momentu ogłoszenia naboru i na przynajmniej 3 dni robocze (tj. bez sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed jego zakończeniem – co oznacza, że dla planowanych naborów rozpoczynających swój bieg 09.09.2022 r. i kończących się 23.09.2022 r. termin konsultacji jest zachowany jeżeli Wnioskodawca skorzysta z nich najpóźniej w dniu 20.09.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy