„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy że korespondencja z wynikami I posiedzenia Rady LGD zostały do Państwa przesłana listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 22.11.2012 roku. II posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań odbędzie się 10 grudnia 2012 roku.

Print Friendly, PDF & Email