„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dotycząca naborów wniosków na działalność gospodarczą

Informujemy, iż nabory wniosków na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej w LGD planowane są w pierwszym kwartale 2022 r. Więcej informacji będziemy podawać na bieżąco po podpisaniu z Samorządem Województwa stosownego aneksu do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność oraz ustaleniu terminu naboru. Prosimy śledzić stronę www oraz profil na fb.

Print Friendly, PDF & Email