„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dotycząca pracy biura w dniach 23 i 24.07

Informujemy, że w dniach 23 i 24.07 br. w związku z przebywaniem pracowników biura na obowiązkowym szkoleniu biuro LGD będzie nieczynne. Pracownicy biura będą jednak dostępni  w tych dniach pod numerami telefonów komórkowych: Kierownik Biura Krzysztof Kwatera: 600 856 375, Z-ca Kierownika Biura Patryk Paszkot: 600 856 618. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny. Za utrudnienia przepraszamy!

Print Friendly, PDF & Email