logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja o możliwości pracy w Zespole Inicjatywnym

by admin

Zapraszamy do pracy w Zespole Inicjatywnym ds. przygotowania nowego LSR na lata 2023-2027. Zaproszenie kierujemy do członków LGD, a w szczególności członków organów reprezentujących wszystkie sektory wchodzące w skład partnerstwa (społeczny, publiczny, gospodarczy). Wybór składu Zespołu nastąpi w wyniku zgłoszenia osób chętnych, a o zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń z równoczesnym uwzględnieniem sektorowości. Skład Zespołu będzie liczyć 5 osób wśród których będzie co najmniej po jednej osobie z każdego sektora. Prace Zespołu będą odbywać się w siedzibie biura LGD lub z wykorzystaniem internetowych środków komunikacji.

Zgłoszenia można dokonać pod nr tel. 14 685 44 44 lub mailem biuro@dolinaraby.pl do dnia 26.07.2022 r. do godz. 16.00

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy