„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja o utrudnieniach

W związku przeprowadzką biura do nowej lokalizacji w tym przeprowadzenie nowego podpięcia do telefonu informujemy, że w dniach 19.01 – 24.01 mogą występować trudności z połączeniem telefonicznym do biura.

Od 23 stycznia 2017 r. biuro LGD będzie funkcjonować w nowej lokalizacji tj. Chrostowa 1B, budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dabrowicy. Jest to ten sam co dotychczas teren szkoły natomiast inny budynek.

Print Friendly, PDF & Email