„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja o wyborze osoby na staż w Biurze LGD

W związku z ogłoszeniem o rekrutacji osób do odbycia stażu w Biurze LGD zamieszczonym na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni oraz LGD „Dolina Raby” informujemy, że do PUP w Bochni oraz Biura LGD wpłynęła wyłącznie jedna oferta od osoby zainteresowanej odbyciem stażu. W związku z czym, zgodnie z Regulaminem Biura LGD, po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem Zarząd LGD podjął uchwałę o przyjęciu Pani Pauliny Pustułki na staż w Biurze LGD w charakterze pracownika biurowego i upoważnił Prezesa Zarządu do podpisania umowy o odbycie stażu z Powiatowym Urzędem Pracy.

Print Friendly, PDF & Email