„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja w sprawie funkcjonowania Biura LGD

W związku z wprowadzeniem na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz poleceniem Prezesa Zarządu LGD „Dolina Raby”,  informujemy, że od dnia 17.03.2020 roku Biuro LGD zawiesza przyjmowanie interesantów do odwołania. Kontakt z Biurem LGD odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną pod nr tel 14 685 44 44, 600 856 618 lub elektroniczną biuro@dolinaraby.pl. W sprawach pilnych i uzasadnionych możliwość przyjęcia interesanta wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się. 

 

Print Friendly, PDF & Email