logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja w sprawie naborów wniosków na podejmowanie i rozwijanie dział. gospodarczej

by admin

Informujemy, iż decyzją Samorządu Województwa Małopolskiego zostały zatwierdzone proponowane przez LGD „Dolina Raby” nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w dniach 31.01.2022 r. – 14.02.2022 r.


Nabory wniosków będą obejmować następujące przedsięwzięcia LSR:

Nabór 1/2022
Cel szczegółowy 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej
Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki – 25 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 100 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba 1 szt.


Nabór 2/2022
Cel szczegółowy 2.3 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej
Przedsięwzięcie 2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – 165 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 660 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – planowana liczba 12 szt.
Wysokość premii na rozpoczęcie działalności przypadającej na jedną operację – 55 000,00 zł.


Nabór 3/2022
Cel szczegółowy 2.3.  Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.
Przedsięwzięcie 2.3.2: Rozwój działalności gospodarczej – 125 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 500 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba 5 szt.
Dodatkowe warunki wyboru operacji:
Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł.


Ogłoszenia o naborze wraz z pełną dokumentacją ukażą się na stronie LGD w dniu 17.01.2022 r.

W chwili obecnej najważniejsze dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony ARiMR:

 

WZORY DOKUMENTÓW DO PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji związanych z przedsiębiorczością


Zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w celu konsultacji swoich pomysłów na projekty osobiście, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 14 685 44 44, w biurze LGD od pon-pt w godz. 9.00 – 14.00, telefonicznie 14 685 44 44 lub mejlowo pod adresem biuro@dolinaraby.pl. 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy