„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja w sprawie naborów

Szanowni Państwo, informujemy, że nabory wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej w LGD „Dolina Raby” zgodnie z decyzją Samorządu Województwa Małopolskiego, którą otrzymaliśmy 15.03.2019 r. rozpoczną się nie wcześniej niż od 6 maja 2019 r.  

W związku z powyższym planowane terminy szkoleń przed naborami kształtują się następująco:

podejmowanie działalności gospodarczej – 24 kwietnia 2019 r. 
rozwijanie działalności gospodarczej – 25 kwietnia 2019 r.

Udział w szkoleniu jest punktowany przy ocenie projektu. Miejsca i godziny realizacji szkoleń zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www LGD.

Ostateczna wysokość dostępnych środków dla każdego przedsięwzięcia i czas trwania naborów zostanie określony w ogłoszeniach o naborze, które pojawią się na stronie www LGD nie wcześniej niż 20 kwietnia 2019 r. 

 

Print Friendly, PDF & Email