logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Innowacyjna oferta szkoleniowo – warsztatowa dla przedsiębiorców – LGD w porozumieniu z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego

by admin

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekspert ds. innowacji”. Szkolenia w ramach projektu skierowane są do właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, w tym do stowarzyszeń oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą, posiadających siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego. W ramach jednej firmy w projekcie może wziąć kilku pracowników.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z:
. nowoczesnymi technikami zarządzania organizacją,
. nowymi trendami w marketingu
. wdrażaniem nowatorskich technik produkcji i dystrybucji
. zasadami i metodami wprowadzania na rynek nowych produktów

Zalety szkoleń:
. ukierunkowane na potrzeby mikro i małych firm
. nowatorski sposób prowadzenia zajęć
. brak opłat za udział
. otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę z zakresu innowacji

Projekt składa się z trzech etapów:
1. Cykl szkoleniowy dotyczący innowacji (etap obligatoryjny dla
wszystkich Uczestników) – obejmuje 5 spotkań (74 h szkoleń):
§ 4 dwudniowe moduły z zakresu innowacji technologicznych,
organizacyjnych, procesowych i marketingowych oraz
§ jednodniowy moduł, na który składa się szkolenie outdoorowe z zakresu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych i współpracy zespołowej oraz trening kreatywności.
2. Warsztaty „Transfer wiedzy” (dla osób zainteresowanych)
– 4 h zajęć; uczestnictwo daje możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń. Podczas spotkania Uczestnicy dowiedzą się również jak przełożyć zdobytą wiedzę i umiejętności na własny innowacyjny model prowadzenia biznesu.
3. Szkolenia specjalistyczne „szyte na miarę” (dla osób zainteresowanych, które ukończyły obligatoryjny cykl szkoleniowy dot. innowacji). W ramach projektu Uczestnicy mają możliwość udziału w 3dwudniowych szkoleniach specjalistycznych indywidualnie dopasowanych dla każdego Uczestnika (do 48 h szkoleń).

Przykładowe obszary tematyczne szkoleń specjalistycznych to: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, e-biznes, innowacyjne narzędzia marketingowe, projektowanie kampanii promocyjnych, innowacyjne metody sprzedaży, elastyczne formy zatrudnienia, wdrażanie nowoczesnych technologii produkcyjnych itp.

Więcej szczegółów o projekcie oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej projektu: http://www.marr.pl/ekspertinnowacji/

Wzory dokumentów: pobierz
<http://www.marr.pl/multimedia/0002/7821/dokumenty_ekspert.zip>;

SZKOLENIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA TERENIE LGD „DOLINA RABY” miejsce podane zostanie w późniejszym terminie.

Harmonogram szkoleń

Moduł
Termin
Innowacje organizacyjne
śr – czw – 27-28.11.2013
Innowacje technologiczne
pon – wt -9-10.12.2013
Innowacje procesowe
Czw-pt – 16-17.12.2014
Innowacje marketingowe
pon – wt – 20-21.01.2014

Aby potwierdzić zgłoszenie udziału w projekcie proszę o uzupełnienie i odesłanie formularza rekrutacyjnego do biura LGD „Dolina Raby” Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów lub skan e-mailem biuro@dolinaraby.pl (oryginały w dniu szkolenia).

REKRUTACJA TYLKO DO 22 listopada 2013 r. 

Z poważaniem

Renata Obiedzińska
Główny specjalista ds. funduszy europejskich
tel. 012-617-66-34
Departament Zarządzania Projektami i Programami
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

 

[wpdm_file id=99 title=”true” ]

[wpdm_file id=98 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy