„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia w Gm. Biskupice

15 maja 2012 roku w auli Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 odbyło się szkolenie pn. „Jak uzyskać dofinansowanie z LGD „Dolina Raby”, które zgromadziło ponad 20 osób zainteresowanych realizacją projektów. Głównym tematem szkolenia było omówienie możliwości dofinansowania projektów dla organizacji pozarządowych, a także omówiono kwestie z wiązane z ubieganiem się o pomoc dla osób które chcą założyć lub rozwijać działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. Szkolenie prowadził Pan Patryk Paszkot oraz Pani Marlena Ruśkowska – przedstawiciele biura LGD „Dolina Raby”.

Szkolenie to zakończyło etap aktywizacji i informowania przed naborem wniosków w LGD, który rozpoczął się 16 maja, a zakończy 1 czerwca. Liczymy na wiele ciekawych projektów, a Wnioskodawcą życzymy powodzenia!


Print Friendly, PDF & Email