„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Jak uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego?

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego. 13.08.2015 10:00 – 13:00,Centrum Kultury Gminy Łapanów, Łapanów 10.

Uczestnicy spotkania: spotkanie jest adresowane do mieszkańców i instytucji z terenu gminy Łapanów, jak również innych mieszkańców z terenu LGD zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z zakresu inwestycji samorządowych, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznych, rewitalizacji i innych, objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Uwagi: Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 11 sierpnia br. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-na-temat-mozliwosci-wsparcia-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-w-lapanowie

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (14) 628 88 11, (14) 628 88 12 lub elektronicznie na adres: fem_tarnow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

program_spotkania_MRPO

Istnieje możliwość wzięcia udziału w spotkaniu na terenie innej gminy w terminach podanych w załączniku:

spotkania_w gminach_sierpień

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email