Strona główna

„JAKOŚĆ POWIETRZA A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – MAŁOPOLSKA 2017”

„JAKOŚĆ POWIETRZA A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – MAŁOPOLSKA 2017”

28-29 września 2019 r. na Politechnice Krakowskiej odbyła się konferencja „JAKOŚĆ POWIETRZA A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – MAŁOPOLSKA 2017”. Atrakcją drugiego dnia konferencji było zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego – jednostki badawczej, wyposażonej w różne źródła energii odnawialnej i budowlane rozwiązania energooszczędne. LGD Dolina Raby ma w swej Lokalnej Strategii Rozwoju zapisany projekt własny „Utworzenie sieci współpracy i podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa – „klaster budowlany”. Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z naszego terenu, zainteresowane tego typu rozwiązaniami. W ramach klastra przewidujemy możliwość zapoznania się z doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi w tym zakresie oraz źródłami finansowania rozwoju takiej działalności.