„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Jest nowy film promujący m.in LGD „Dolina Raby”

https://www.youtube.com/watch?v=5XPyYe5CAVg

Kilka zdjęć z planu filmowego. Podziękowania dla Dyrekcji Muzeum Ziemi Wiśnickiej, KGW Olchawa i Grupy Odtwórstwa Historycznego „Per Saecula” z Nowego Wiśnicza.

 

Print Friendly, PDF & Email