„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

KAMIONNA – ZAKOŃCZONO REMONT ŚWIETLICY

 

Projekt współfinansowany ze środków Osi 4 PROW – LEADER pozyskanych za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”

Więcej informacji

 

Print Friendly, PDF & Email