„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Kampania dobrych praktyk – efekty zrealizowanych projektów cz. 3

LGD „Dolina Raby” prezentuje kolejną dziesiątkę, zrealizowanych przez naszych Beneficjentów projektów w ramach programu LEADER w perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Przedstawiamy projekty związane z podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości.

 

Poprzednie części:

Print Friendly, PDF & Email