logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Kampania informacyjna na temat zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD

by admin

Realizując zapisy „Planu komunikacji” przedstawiamy informację dotyczącą zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD:

KAMPANIA INFORMACYJNA NA TEMAT ZASAD OCENIANIA I WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

1. Przypominamy, że każdy złożony do LGD projekt podlega ocenie Rady na zgodność z Strategią Rozwoju Lokalnego, na zgodność z PROW 2014-2020 oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
2. Do finansowania przechodzą projekty, które są zgodne z LSR, są zgodne z PROW i uzyskały przynajmniej 50% maksymalnej ilości sumy punktów według lokalnych kryteriów.
3. Wnioski szereguje się na liście rankingowej według ilości przyznanych punktów. 
4. Operacje wybrane przekazywane są do SW celem dalszej oceny. Operacje, które mieszczą się w limicie środków w naborze są oceniane przez SW w pierwszej kolejności, operacje poza limitem oczekują na liście rezerwowej maksymalnie do 6 miesięcy. 
5. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz wyboru grantobiorców są dostępne na stronie internetowej LGD w zakładce ⇒ Dokumenty LGD PROW 2014 – 2020.
Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy