logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

KGW w Szczygłowie wizytówką tradycji i kultury Doliny Raby

by admin

W marcową niedzielę w budynku OSP w Trąbkach odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD „Dolina Raby” zorganizowane w ramach projektu pn. KGW wizytówką tradycji i kultury Doliny Raby – Zakup strojów regionalnych dla członków Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Szczygłowie połączony z organizacją konkursu tematycznego i ogólnodostępnych wykładów”. Realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szczygłowie. W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki dziesięciu organizacji pozarządowych z terenów wiejskich działających na obszarze LGD „Dolina Raby”.

W ramach realizowanego projektu Stowarzyszenie KGW w Szczygłowie zakupiło stroje ludowe dla członkiń KGW w Szczygłowie, które posłużą jako element wspierający upowszechnianie kultury regionu Doliny Raby, przyczynią się do krzewienia postaw patriotycznych jak również będą elementem pomocnym przy promocji lokalnego dziedzictwa kulinarnego.
Istotnym elementem projektu było również przeprowadzenie ogólnodostępnego wykładu na temat symboliki strojów ludowych, które poprowadził Pan Patryk Rutkowski – absolwent Etnologii UJ, specjalista w zakresie strojów ludowych, choreograf zespołów regionalnych.

W spotkaniu uczestniczyli również licznie zaproszeni goście. Pani Poseł Elżbieta Achinger, Wicewójt Gminy Biskupice Pani Renata Gawlik, Pani Joanna Boduch z wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz Pan Prezes Stowarzyszenia LGD Dolina Raby – Krzysztof Kwatera, jak również radni i sołtysi z terenu gminy. Na zakończenie interesującego wykładu głos zabrała Pani Poseł Elżbieta Achinger, założycielka Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie woj. małopolskiego, miłośniczka kultury ludowej, która od wielu lat wspiera i promuje inicjatywy w obszarze kultywowania tradycji regionalnych oraz aktywnie wspiera KGW z terenu Gminy Biskupice, Gdów oraz Niepołomice. Pani Poseł zachęcała zebranych gości do wytrwałości w dążeniu do ocalenia od zapomnienia tradycji regionalnych oraz przedstawiła harmonogram planowanych na rok 2015 przedsięwzięć z zakresu aktywizacji społecznej skierowanych do mieszkańców Powiatu Wielickiego.

Bardzo miłym akcentem spotkania było zorganizowane przez druhów z OSP w Trąbkach wraz z Stowarzyszeniem HEJNAŁ TRĄBKI obchodów Dnia Kobiet. Prezes OSP w Trąbkach Pan Ryszard Waśniowski złożył wszystkim obecnym na spotkaniu Panią życzenia pomyślności oraz spełnienia marzeń, a następnie wraz z druhami jednostki z Trąbek wręczył kwiaty każdej obecnej na spotkaniu Kobiecie.

Źródło: www.biskupice.pl

Film

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy