logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

by admin

KLASTER BUDOWLANY I SPOŻYWCZY

Branże z potencjałem rozwojowym (branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru). W trakcie prac zdecydowano o podjęciu inicjatyw klastrowych w zakresie dwóch branż z potencjałem rozwojowym (których jest w regionie więcej w stosunku do innych w strukturze firm w kraju): budowlanej i spożywczej. Klastry, dzięki geograficznej koncentracji firm jednej branży lub pokrewnych w jednym miejscu i ich współpracy ze środowiskiem nauki, mogą lepiej konkurować na rynku poprzez wspólne i komplementarne działania czy też podejmować działania innowacyjne. Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorstwami wskazały na brak ich współpracy z instytucjami naukowymi, brak działań związanych z wdrażaniem nowych technologii i innowacji oraz wiedzy nt. możliwości wsparcia w tym zakresie. Klastry, w których partnerami przedsiębiorstw będą ośrodki naukowe i szkoleniowe, pozwoli ten brak innowacyjności firm poprawić. Najbardziej znanym klastrem na świecie jest „Krzemowa Dolina” – skupisko firm komputerowych i informatycznych. Ale też klaster stanowi większe ryzyko dla lokalnej społeczności. Duża koncentracja jednej branży i nieproporcjonalny udział poszczególnych działów w pojedynczych sekcjach gospodarki, może stanowić zagrożenie, chociażby w przypadku potencjalnych spadków koniunktury. Upadek branży w klastrze wywołuje nieporównywalnie większy skutek niż w gospodarce bardziej zdywersyfikowanej. Jedną z metod obniżenia ryzyka jest innowacyjność i transfer technologii, mająca na celu wyprzedzanie konkurencji. Szansą dla rozwoju klastrów są środki unijne, które w dużej mierze przeznaczono w okresie programowania 2014-2020, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, na rozwój innowacji i nowych technologii. Wynika to z faktu, że pierwszym celem Strategii 2020 jest „rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji”.

Szanowni Państwo, Członkowie i Partnerzy LGD „Dolina Raby” w związku z powyższym poszukujemy firm budowlanych i spożywczych (producenci żywności) chętnych do współpracy w ramach dwóch inicjatyw klastrowych:

– Klaster budowlany
– Klaster spożywczy

Klastry dają możliwość współpracy pomiędzy firmami z naszego obszaru oraz współpracy z instytucjami naukowymi za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”. W ramach klastrów będziemy też informować o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na wprowadzanie innowacji w tych firmach.

Szczególnie zależy nam na kontaktach do firm budowlanych działający (mających siedzibę lub oddział, filię) na obszarze LGD „Dolina Raby”. Jeżeli ktoś z Państwa sam jest zainteresowany lub posiada informację o potencjalnych firmach, które mogą wziąć udział w naszych inicjatywach prosimy o przekazanie nr telefonu i adresu e-mail wraz z nazwą firmy lub kontaktem do właściciela na adres e-mail: biuro@dolinaraby.pl lub pod nr tel 14 685 44 44

Print Friendly, PDF & Email

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy