„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Kolejne efekty projektów z LGD – interesujący projekt integrujący KGW z terenu LGD w Łapanowie

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Domu Kultury w Łapanowie miało miejsce podsumowanie konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina. Konkurs nosił nazwę „Dziedzictwo ukryte w regionalnych strojach”, jego celem było wyłonienie najciekawszych opowiadań na temat strojów regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmin wchodzących w skład LGD „Dolina Raby”.
Jury w składzie:
• Elżbieta Pobiegły – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
• Ewa Rossal – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
• Mirosław Drożdż – koordynator KGW gminy Łapanów
przyznało następujące miejsca:
I miejsce – KGW Olchawa
II miejsce – KGW Biskupice
III miejsce – KGW „Przyjazny Ujazd”
Wyróżnienia otrzymali: KGW Gdów, KGW Niegowić, KGW Wolica, KGW Tarnawa, KGW Cichawka, KGW Szczygłów, KGW Chrostowa, KGW Hucisko, KGW Sławkowice, KGW Sobolów, KGW Grabie, KGW Wiatowice.
Konkurs był podsumowaniem projektu pn. Zakup strojów regionalnych dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Łapanów połączony z organizacją konkursu tematycznego i ogólnodostępnych wykładów. W ramach projektu zakupiono 49 kompletów strojów regionalnych dla KGW z gminy Łapanów, zorganizowano 2 ogólnodostępne wykłady na temat strojów regionalnych, w tym strojów wywodzących się z terenu gmin wchodzących w skład LGD „Dolina Raby”, przeprowadzono także wspomniany konkurs na najciekawsze opowiadanie.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Paweł Łanoszka – KGW w Szczygłowie

Print Friendly, PDF & Email