„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Kolejne szkolenie w Dolinie Raby

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” zaprasza na szkolenie aktywizujące pt. „Czy Dolina Raby ma szansę na rozwój turystyki?” Spotkanie odbędzie się 28.10.2010 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1.
Podczas spotkania informujemy o możliwościach dofinansowania działalności argoturystycznej i turystycznej za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”.

„CZY DOLINA RABY MA SZANSĘ NA ROZWÓJ TURYSTYKI?”
28.10.2010 godz. 16.00
Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1

PROGRAM:
16.00 – kawa powitalna, podstawowe informacje na temat Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Strategii Rozwoju, zasad ubiegania się o środki za pośrednictwem LGD (przedstawiciele LGD)
16.30 – Możliwości wsparcia działalności turystycznej
i agroturystycznej z działań „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, zasady zakładania gospodarstw ekologicznych (specjaliści Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bochni)
18.30 – Zakres realizacji „Małych projektów”, dyskusja, pomysły na projekty, zapisy na doradztwo (przedstawiciele LGD)
19.00 – Rozdanie certyfikatów, zakończenie
SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE. NA SZKOLENIU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO KOMPLET MATERIAŁÓW. OSOBY, KTÓRE DO 25.10.2010 ZGŁOSZĄ SWOJE UCZESTNICTWO Z IMIENIA I NAZWISKA OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY UCZESTNICTWA.

ZGŁOSZENIA POD NR. TELEFONU 600 856 618 LUB EMAIL  biuro@dolinaraby.pl

Print Friendly, PDF & Email