„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Kolejny sukces LGD w projekcie Erasmus+

 

 

 

Kolejny sukces LGD w projekcie Erasmus+

LGD „Dolina Raby” otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu w ramach akcji 2 – Partnerstwa
strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji w ramach programu Erasmus+. Nasz projekt znalazł się na 12 miejscu na 64 złożonych w tym komponencie projektów.

Trzyletni projekt zatytułowany „Kompetencje podstawowe poprzez dziedzictwo kulinarne” przygotowany został przez dwa polskie podmioty: LGD Dolina Raby (lider projektu) i firmę KIKO Educational Solutions z Warszawy, LGD Suupohja z Finlandii, Agencję Rozwoju Kozjansko ze Słowenii i firmę doradczą Charakis z Cypru. Kompetencje podstawowe to m.in. obsługa komputera czy znajomość języków obcych. Celem projektu jest przygotowanie programu szkolenia, które ma pomóc rozwijać podstawowe kompetencje poprzez wspólne gotowanie tradycyjnych potraw.

O dalszych szczegółach projektu będziemy informować.

 

Print Friendly, PDF & Email