Strona główna

Komisja Rewizyjna

Członkowie Komisji Rewizyjnej (Kadencja 27.11.2016 – 26.11.2018)

Krzysztof Kluba – Przewodniczący
Maria Pietroń – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Brzegowa – Członek