„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Komisja Rewizyjna

Członkowie Komisji Rewizyjnej (Kadencja 27.11.2018 – 26.11.2020)

Krzysztof Kluba – Przewodniczący
Maria Pietroń – Wiceprzewodniczący
Mariusz Bratek – Członek