logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Komunikat dla Wnioskodawców

by admin

W związku z zainteresowaniem naborami wniosków informujemy, że z powodu kolejnej nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz planowanych zmianach w wytycznych dla Lokalnych Grup Działania, a także biorąc pod uwagę specyfikę naszego LSR w pierwszej kolejności planowane są nabory na tzw. projekty własne LGD, a dopiero w następnej kolejności na projekty związane z podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej. W związku z czym oceniając realnie sytuację pierwsze nabory wniosków związane z podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej planowane są na koniec tego roku i początek przyszłego.

W tym roku planujemy w pierwszej kolejności ogłosić nabory na projekty własne LGD. Są to projekty o charakterze szkoleniowo-warsztatowym (ale nie tylko), przygotowujące potencjalnych beneficjentów do składnia wniosków w naborach. Będą to następujące projekty:

1) Podniesienie wiedzy dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (w tym warsztaty opracowania biznes-planów)
2) Utworzenie sieci współpracy podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa „klaster budowlany” – szkolenie ma pomóc w przygotowaniu projektów innowacyjnych, które oceniane są szczególnie wysoko w ramach oceny wg kryteriów własnych (uzyskanie punktów w tym zakresie będzie w wielu przypadkach warunkować uzyskanie minimalnej ilości punktów przez wnioskodawcę)
3) Utworzenie sieci współpracy oraz podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności – „klaster spożywczy” (podobnie jak wyżej)
4) Podniesienie wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo – projekt zakłada przygotowanie 10 osób niepełnosprawnych umysłowa do pracy na wolnym rynku lub w przedsiębiorstwie typu zakład aktywności zawodowej.

Zachęcamy potencjalnych beneficjentów do wzięcia czynnego udziału w w/w projektach własnych LGD, które pomogą w przygotowaniu się do składania indywidualnych projektów.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy