logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konferencja nt. małego przetwórstwa – relacja

by admin

W dniu 14 września 2019 r. w Rozdzielu LGD „Dolina Raby” zorganizowała konferencję nt. Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów” z następującymi blokami tematycznymi: 

1.Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
2.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
3.Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego – przykłady dobrych praktyk .
4. Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

Na konferencję przybyło ponad 40 osób tj. mieszkańców LGD (w tym przedstawicielki KGW, rolnicy, przedsiębiorcy, lokalni producenci żywności, osoby fizyczne, przedstawiciele ARiMR), uczniowie szkół średnich na kierunkach gastronomicznych i rolniczych, przedstawiciele małopolskich LGD. Poszczególne bloki tematyczne prowadzili Krzysztof Kwatera – Prezes Federacji LGD Małopolska, Anastazja Przywara – producentka Jarzębiaku Izdebnickiego, przedstawicielka Małopolskiej Izby Rolniczej, Łukasz Nawalany – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR OR Kraków, Renata Bukowska – Prezes LGD „Gościniec 4 Żywiołow”, Dyrektor Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie, Agnieszka Tomczyk – przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. 

Konferencja poza aspektem teoretycznych skupionym wokół 4 bloków tematycznych miała za zadanie zapoznać uczestników z przykładami dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa. Można było zapoznać się z technologią produkcji i degustować Jarzębiak Izdebnicki (bezpośrednio po konferencji na IX Festiwalu Rosołu), ekologiczne soki i przetwory owocowe P.O.W Kamionna, wędliny tradycyjne produkowane na zasadach „MOL” Pana Edwarda Słąwęto z Muchówki. O Pierożkach Babci Władzi opowiedział producentka Pani Maria Zdebska. Podmioty te skorzystały ze środków w ramach PROW – Leader.

Mamy nadzieję, że konferencja dostarczyła uczestnikom odpowiednią wiedzę  teoretyczną jak i praktyczną, a także wskazała źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na małą działalność przetwórczą.

Konferencja była współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy wkładzie środków własnych stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”.

Tekst: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Dorota Duda, Patryk Paszkot

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy