logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konferencja Teli 2 i Europa Cafe – relacja

by admin

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w hotelu „Nowa Bochnia” w Bochni odbyła się XI Europa Cafe połączona ze spotkaniem informacyjnym o projekcie „Transnational Education in LEADER implementation” (TELI2) w ramach Programu Erasmus+. Imprezą towarzyszącą był VIII Festiwal Rosołu.

Europa Cafe to organizowane od ponad 5 lat, dwukrotnie w ciągu roku spotkania organizacji pozarządowych zainteresowanych sprawami związanymi z Unią Europejską. Na spotkaniu w Bochni dyskutowano o propozycji nowego instrumentu finansowego dla NGO dot. wartości europejskich, którą przedstawiła Monika Łagodzińska poznańskiej Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA. W połączeniu internetowym wystąpił Jan Lichota. Rozmawiano o wizytach studialnych organizacji pozarządowych do instytucji UE w Brukseli oraz działaniach miasta Bruksela na rzecz wspierania organizacji pozarządowych i ich udziale w organizacji spotkań, eventów, konferencji w Brukseli. Dyskutowano również o wyzwaniach współczesnej edukacji w krajach UE związanymi z potrzebą innowacji (prowadząca Magdalena Szczudło z FRDL MISTiA). Uczestnicy spotkania zapoznali się też z doświadczeniami Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy (Agata Czajka i Ilona Ambrożkiewicz) w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami oraz Koalicji Sztuka Uczenia (Piotr Czekała, Stowarzyszenie Łejery z Poznania) o potrzebach i inicjatywach zmian w edukacji szkolnej.

Projekt TELI2 ma na celu wypracowanie modelu szkolenia na poziomie akademickim dla osób zarządzających lub pracujących w Lokalnych Grupach Działania (LGD). Jego kluczową częścią jest kurs, realizowany poprzez szkolenia e-learningowe i trzy pięciodniowe sesje szkoleniowe w różnych krajach, których częścią są wizyty studialne projektów zrealizowanych w ramach podejścia LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Liderem projektu jest wyższa uczelnia Limerick Institute of Technology z Irlandii. Partnerami są: druga wyższa uczelnia ze Słowenii – Uniwersytet z Lubljany oraz osiem LGD – po dwa z Chorwacji i Portugalii oraz po jednym z Irlandii, Słowenii, Polski i Rumunii. Partnerem z Polski jest LGD „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej (powiat bocheński). Projekt przedstawili Krzysztof Kwatera, Prezes LGD Dolina Raby i Renata Bukowska, Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów, uczestnicy pilotażowego kursu. Więcej  informacji o projekcie: http://teli2.eu/pl/home_pol/.

Podczas spotkania dyskutowano też o stanie realizacji i przyszłości podejścia LEADER/RLKS w Polsce i w Europie. M.in. uwagami o realizacji RLKS w Czechach podzielił się Jiři Krist, Przewodniczący sieci czeskich LGD.

Więcej informacji:

Krzysztof Kwatera, Prezes Zarządu LGD Dolina Raby
tel. 600 856 375
e- mail: kwatera@onet.pl

Wpisał: Patryk Paszkot
Tekst: Krzysztof Kwatera
Zdjęcia: Paulina Pustułka

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy